Welcome to Kaoru Hashimoto’s Homepage !

piano, keyboard, composerとして活動するKaoru Hashimotoのホームページです。